Ultra Szybkie Koleje Próżniowe
UltraSzybkie Koleje Próżniowe
Start
Konspekt biznesowy
Plan działania
Kontakt
Portal KOLEJE PRÓŻNIOWE →
English
VacuRail
 
Przewidujemy następujące fazy projektu:

 1. stworzenie głównego korpusu firm (inwestorów)
 2. utworzenie spółki akcyjnej USKP
 3. wybór strategii marketingowej związanej z pozyskaniem funduszy
 4. otwarcie ośrodka koordynacji działań (działy: inwestycyjno-finansowy, reklamy [PR])
 5. ogólnonarodowa (lub nawet europejska) kampania reklamowa
 6. otwarcie centrum badawczego
 7. stworzenie eksperymentalnego odcinka pomiędzy miastami, które zgodzą się udostępnić swą infrastrukturę
 8. stworzenie wstępnego kosztorysu budowy połączeń USKP pomiędzy pierwszymi miastami (np. Wrocław-Warszawa)
 9. wdrażanie pierwszych komercyjnych odcinków USKP
 10. inwestycja części zysków w następne odcinki
 11. możliwość sprzedaży licencji, patentów innym firmom lub inwestowanie w oddziały USKP w innych krajach
Copyright © USKP (spółka w fazie projektu),
Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych, IP (Instytut Północny) 2006-2021