Ultra Szybkie Koleje Próżniowe
UltraSzybkie Koleje Próżniowe
Start
Konspekt biznesowy
Plan działania
Kontakt
Portal KOLEJE PRÓŻNIOWE →
English
VacuRail
 
1. Cele

Do osiągnięcia są dwa główne cele.

Pierwszy z nich (końcowy) zakłada stworzenie sieci najnowocześniejszych kolei w Polsce (Europie). Ten cel jest długoterminowy i obciążony ryzykiem inwestycyjnym, choć w przypadku realizacji daje gigantyczne zyski.

Drugi cel to stworzenie samego konsorcjum, które będzie dążyło do budowy USKP. Takie konsorcjum będzie tworzyć ośrodki badawcze oraz będzie zbierać środki inwestycyjne poprzez ogólnopolską kampanię reklamową. Kampania reklamowa ma na celu uzyskanie funduszy na budowę USKP wprost od społeczeństwa a także inwestorów instytucjonalnych.
Budowa USKP ma kluczowe znaczenie dla strategii transportowej w Polsce. Dlatego należy pozyskać duży odsetek środków poprzez emisję akcji.
Kampania reklamowa musi być opracowana bardzo szczegółowo. Oceniamy, że koszt samej kampanii reklamowej to optymalnie 2-6 mln. zł.
Kampania reklamowa powinna skupiać się na następujących korzyściach z inwestycji w USKP:
- zapewnienie przyszłym pokoleniom taniego i szybkiego środka transportu
- zapewnienie sobie i spadkobiercom dużych zysków z akcji, których wartość bardzo mocno wzrośnie po wybudowaniu USKP
- czyste środowisko dla następnych pokoleń; USKP to środek transportu zużywający bardzo mało energii
- rozwój gospodarki i biznesu w oparciu o sieć towarową USKP
- promocja Polski w świecie jako pierwszego kraju z tak szybką koleją

Dodatkowo, finansowanie USKP można realizować z funduszy unijnych. Jednym z inwestorów może być również państwo polskie.
W tej chwili jest dobra koniunktura na tego typu przedsięwzięcia, gdyż rząd przeznacza spore sumy na bardzo innowacyjne przedsięwzięcia (elektrownie atomowe, miasteczko multimedialne w Małopolsce itd.).
Rząd może również być gwarantem kredytów na ten cel. Dodatkowo rząd może wspierać narodową sprzedaż akcji USKP poprzez przekształcenie jej w sprzedaż specjalnych obligacji państwowych.


2. Zalety USKP:

- prędkość średnia: ok. 800-1000 km/h (co oznacza podróż Wrocław-Warszawa w ciągu ok. 20 min) – podobnie jak samolot
- bardzo niskie koszty zużycia energii – rozpędzanie pociągu w próżni wymaga mniejszych energii, a hamowanie odbywa się poprzez prądnicę, która energię ruchu zamienia na prąd elektryczny
- cicha jazda
- stacja startowa i docelowa znajdować się mogą w centrum miast (lotniska znajdują się daleko od centrów miast)
- w przeciwieństwie do samolotów nie ma potrzeby wznoszenia się i opadania
- bardzo duże bezpieczeństwo (w przypadku rozszczelnienia, pociąg po prostu zaczyna hamować)


3. Wady USKP

- wysokie koszty opracowania i budowy
- konieczność specjalistycznej konserwacji tuneli próżniowych (choć i tak są to koszty niższe niż w przypadku obsługi infrastruktury lotniczej)


4. Podsumowanie

Inwestycja w przedsięwzięcie związane z USKP jest z pewnością opłacalna. Nawet w przypadku niezrealizowania głównego celu, firmy uczestniczące w budowie konsorcjum uzyskują wiedzę, środki, prestiż, reklamę, ośrodki badawcze, patenty, rozgłos w świecie.
Prawdopodobnie tego typu przedsięwzięcie jest opłacalne także poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych w różnych nowoczesnych dziedzinach.
W przypadku nie zrealizowania głównego celu, wiele ciekawych rozwiązań można również odsprzedać lub realizować w innym państwie.


5. Kosztorys

W roku 2017 na prośbę Marszałka Seniora Sejmu RP dra Kornela Morawieckiego, przygotowaliśmy wstępny kosztorys budowy linii USKP Wrocław-Warszawa. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.Copyright © USKP (spółka w fazie projektu),
Centrum Rozwoju Innowacji Strategicznych, IP (Instytut Północny) 2006-2021